1920 - king of the underworld
Jakub rozalski tunel and mech 01s
1920 - king of the underworld

new illustration from upcoming 'Scythe' game, based on my 1920+ universe. One of the 'objective cards' - king of the underworld, cheers!

More artwork
Jakub rozalski 1920 sianokosy podhalesmallJakub rozalski czort harklowskiJakub rozalski syrena 00 05142019s