very severe winter...
Jakub rozalski very severe winter jr small
very severe winter...

new painting from my 'just another day at work' series, very severe winter... :)

More artwork
Jakub rozalski saxony harvest01sJakub rozalski i thik we found bjorn smJakub rozalski 1920 day before battles